Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Termini svakim radnim danom

od  09:00 - 21:00 

 

   Pozovite na tel. (klik na broj):

 

Zakazivanje termina u dogovoru sa klijentom.

 

Za sva pitanja, pišite na mejl (klik na link):

zaklina.filipovic.srb@gmail.com

 

KontaktKontakt

 Anitfašističke borbe br. 21b, Novi Beograd (Beogradska Arena)

 

 Pratite me na Facebook Pratite me na Facebook

   Pratite me na Facebook

 

 Pratite me na Instagramu Pratite me na Instagramu

   Pratite me na Instagramu

 

Psiholog Žaklina Filipović na Google MapsPsiholog Žaklina Filipović na Google MapsNa Google Maps

privatni-psiholog >>>

 

Individualni psihološki tretmanPsihodijagnostika

Psihodijagnostika

 

Šta je psihodijagnostika?

 

   Psihodijagnostika je naučna disciplina u kliničkoj psihologiji, ali i klinički metod i veština, čiji je predmet psihološka eksploracija sveukupne ličnosti pojedinca, tj. njene strukture, dinamike, sposobnosti i potencijala.

 

Šta je psihološko testiranje?


    Psihološko testiranje je procedura stručne primene heterogene skupine savremenih psiholoških dijagnostičkih instrumenata (eksplorativnog intervjua, skala, upitnika, psiholoških testova, projektivnih testova i tehnika).

 

Ko može da sprovodi psihološko testiranje?


     Psihološke testove jedino, zakonski, etički i profesionalno, mogu da primenjuju i ispravno tumače osobe sa zvanjem specijaliste medicinske psihologije i diplomiranog kliničkog psihologa.

 

Gde se obavlja psihološko testiranje?


    Psihološko testiranje se obavlja u prijatnom i „intimnom“ ambijentu. Jedini prisutni su psiholog i klijent. Psiholog ima etičku obavezu da sve dobijene i raspoložive podatke čuva u strogoj tajnosti.

 

Ko upućuje na psihološko testiranje?


    Na psihološko testiranje klijent može doći samoinicijativno, ali i po preporuci psihijatra, psihoterapeuta ili po nalogu ovlašćenog organa (sud, centar za socijalni rad i sl).

 

Koji su razlozi upućivanja na psihološko testiranje?


    Psihološko testiranje ima veoma široku primenu i korist od njega je višestruka. Razlozi upućivanja ili samoinicijativnog dolaska na psihoško testiranje su brojni i raznoliki:


 • ͢ procena intelektualnih sposobnosti

 • ͢ procena nivoa kognitivne efikasnosti

 • ͢ procena psihoorganiciteta (kod starijih lica, neuroloških pacijenata, alkoholičara)

 • ͢ procena strukture ličnosti, nivoa organizacije i funkcionisanja i tipa adaptacije

 • ͢ procena psihopatologije

 • ͢ diferencijalna dijagnostika (pomoć u postavljanju dijagnoze bolesti)

 • ͢ procena personalnih snaga i slabosti

 • ͢ procena psihoterapijskog potencijala

 • ͢ procene učinka i napretka u psihoterapijskom procesu

 • ͢ procena razvojnih strukturalnih tendencija, težine i dubine adolescentske krize, intelektaulnih sposobnosti i aktuelnih psihopatoloških fenomena kod adolescenata

 • ͢ procena suicidalnog rizika

 • ͢ procena psihopatologije

 • ͢ profesionalna orijentacija i selekcija

 • ͢ retestiranje (nakon 6 meseci od poslednjeg psihološkog testiranja) u cilju procene efekata medikamentozne terapije (lekova), aktuelnog psihičkog statusa ili promena i progresa u ličnom razvoju i funkcionisanju.

 

Od čega se sastoji psihološko testiranje?


    Psihološko testiranje se sastoji iz dva dela. Najpre se sa klijentom obavlja razgovor, a potom se primenjuju psihološki testovi:

 • ͢ Strukturisani eksplorativni intervju - razgovor sa pacijentom o svim oblastima njegovog života i dobijanje relevantnih anamnestičkih (biografskih) podataka,

 • ͢ Primena baterije psiholoških testova- podrazumeva odgovaranje na postavljena pitanja, davanje odgovora na projektivni materijal, samoprocenu, crtanje, pisanje, rešavanje različitih zadataka i sl. Psiholog na osnovu kliničke procene tokom intervjua odlučuje koji će se psihološki testovi primeniti u konkretnom slučaju, te se to klijentu ne može reći unapred (izuzev kada je u pitanju procena intelektualnih sposobnosti).

 

Koliko traje psihološko testiranje?


    Kako je procesu psihodijagnostike neophodno pristupiti veoma ozbiljno, u skladu sa svim pravilima i propisima struke, psihološko testiranje najčešće traje nekoliko sati (3-4 sata), a ponekad se organizuje i iz više susreta (najčešće dva susreta i to kada psihološko testiranje uključuje sveukupnu procenu ličnosti (procenu inteligencije, strukture ličnosti klijenta i psihopatologije). Koliko će vremena biti potrebno zavisi od razloga zbog kojeg se testiranje obavlja, što ujedno odredjuje i broj i vrstu testova koji će se primeniti, kao i od samog pacijenta (uzrasta, psihofizičkog stanja, motivacije, koncentracije, aktuelne psihopatologije).

 

Šta je još važno?


    U cilju što bolje i preciznije psihodijagnostičke procene, kao i detaljnijeg sagledavanja ličnosti klijenta klinički psiholog:

 • ͢ treba da ima uvid u medicinsku dokumentaciju relevantnu za ovu vrstu procene (ako je klijent ima od ranije) i to na primer: nalaze psihijatra, psihologa, neurologa, izveštaji centra za socijalni rad, psihijatrijsko-psihološko veštačenje i dr.

 • ͢ može da obavi razgovor sa srodnicima klijenta ili nekim drugim njemu bliskim osobama u cilju dobijanja heteroanamnestičkih podataka ili ukoliko klijent iz različitih razloga nije u stanju sam da pruži sve neophodne podatke.

 

Šta sledi posle psihološkog testiranja?


 • ͢ Obrada testovnog materijala

 • ͢ Pisanje psihološkog izveštaja, tj. psihološkog nalaza i mišljenja

    Pisanje psihološkog nalaza i mišljenja je najteži i najzahtevniji deo posla, koji traje više sati i zahteva stručnu analizu, interpretaciju i integraciju svih dostupnih i dobijenih podataka tokom psihološkog testiranja. Psihološki nalaz i mišljenje se dostavlja naručiocu (psihijatru, psihoterapeutu, sudu, centru za socijalni rad), kao i samom pacijentu.

 

Ko su klijenti koje psihološki testiramo?


 • ͢ adolescenti (12+)
 • ͢ odrasle osobe
 • ͢ starija lica

 

Opšte napomene:


    Ukoliko je klijent slabovid neophodno je da ponese naočare za vid. Tokom psihološkog testiranja klijent ne sme biti pod dejstvom psihoaktivnih supstanci (droga i alkohola). Preporuka je (nije neophodnost) da klijent ne bude umoran, nenaspavan, gladan i žedan, kako bi se što bolje fokusirao na rad tokom celokupne procene (poželjno je sa sobom poneti flašicu sa vodom i eventualno nešto slatko).

 

Posebne napomene:


    Ukoliko se za testiranje prijavljujete po uputu ili preporuci psihijatra ili psihoterapeuta neophodno je doneti uputno pitanje, koje sastavlja psihijatar ili psihoterapeut po čijoj se preporuci ili zahtevu upućujete na psihološko testiranje. Uz uputno pitanje neophodno je dostaviti i podatke za kontakt sa psihijatrom/psihoterapeutom (mail adresa), kako bi se istom dostavio pisani nalaz i mišljenje.

 

Ko za Vas vrši psihodijagnostiku?

 

    Stručne usluge psihodijagnostike pruža  Ivana Kotur, specijalista medicinske psihologije i sudski veštak za oblast pishologije>>>.

 

<<<Psihoterapija

 

Usluge defektologa>>> 

Obaveštenje o "kolačićima"

Ovaj sajt koristi "kolačiće" radi bolje funkcionalnosti. Beležimo podatke radi analitike posećenosti sajta, koje ne delimo sa bilo kojom trećom stranom.

Da li prihvatate?

jQuery Back To Top Button by CodexWorld